Norsk tipping har gitt oss muligheten til å støtte valgfrie samfunnsnyttige formål gjennom grasrotandelen.

Hver gang du spiller vil 5% av din spillerinnsats gå til et formål du har forhåndsbestemt.

Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker.

Dette gjelder for alle Norsk Tippings spill med unntak av Flax og Extra. 

slik støtter du ditt formål:

Finn det laget/organisasjonen du ønsker å støtte på  www.grasrotandelen.no.Eller du kan snakke med din kommisjonær eller søke det frem på spillterminalene. Betingelsen for å stå oppført som mottaker av grasrotandelen, er at organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret.

Alle Norsk Tippings kunder må ha spillkort. Når du skal spille oppgir du navnet eller organisasjonsnummeret til den organisasjonen du ønsker at grasrotandelen skal gå til. Organisasjonen registreres elektronisk på ditt kort og gjelder hver gang du spiller helt til du eventuelt endrer mottaker.

Grasrotandelen går ikke på bekostning av innsatsen din eller premien din.

Du har alltid full oversikt over hvem du støtter. Grasrotmottakeren står nemlig oppført på spillkvitteringene dine. På grasrotandelen.no kan du også følge med på hvor mye ditt formål har klart å generere gjennom denne ordningen.

Så, hver gang du tipper eller spiller Lotto, vær med på å støtte Holmlia blandakor.